30.11.2016

TURVALLISUUS ENSIN

a1Turvallisuus ensin – ”terveenä kotiin tänään ja huomenna” on Aurora konsernin keskeinen arvo, siksi Aurora haluaa olla mukana tukemassa turvallisuuden edistämiseen liittyviä hankkeita etenkin lähitoimintaympäristössään.

Tänäkin vuonna Torniossa, RIG toimitti alueen koulujen ykkösluokkalaisille liikenneturvallisuustyökirjoja. ”Kirja kulkee oppilaan mukana koko ns. ala-asteen eli luokat  1-6 ja siinä olevia tehtäviä, kuten liikennesääntöjä ja merkkejä opetetaan lapsille sopivalla tavalla. Kirjoja toimitettiin noin 130 kappaletta”, kertoo RIGin toimitusjohtaja Jukka Kuula.

Tämän lisäksi RIG on vuodesta 2015 ollut mukana tukemassa Pelastushelikopteri Aslakia, joka on yksityisellä rahoituksella Pohjois-Suomessa toimiva pelastushelikopteri.

unspecified6n17ugb5

KEDin kohteeksi valikoitui vuonna 2016 Porvoon Kulloon sivistyskeskus. Raskaan teollisuuden ympäristössä on paljon liikennettä, joten syntyi ajatus tukea koululaisten liikenneturvallisuutta lahjoittamalla Kulloon koululle ja Kullo skolanin kaikille oppilaille vilkkuvia huomiovaloheijastimia. ”Heijastin on halpa henkivakuutus” kertoo KEDin johdon assistentti Petra Kraufvelin-Bergman. ”Kohta kouluikäisen lapsen vanhempana koen tärkeäksi sen, että koulumatka on turvallinen ja, että pienen kulkijan erottaa myös pimeässä. Olen ylpeä siitä, että työnantajani on mukana tällaisessa hankkeessa.”

heijastin

 

08.11.2016

KED kehittää 110kV siirtoverkkoa Kilpilahdessa

Kilpilahden alueen prosessiteollisuusyritysten käytettävyyden varmistamisessa keskeinen osatekijä on toimintavarma sähköverkko. Tulevaisuuden tehonlisäykset Kilpilahden alueella luo tarpeen 110kV siirtolinjojen vahvistamiselle.

Parannustyöt tullaan tekemään vaiheittain. 110kV verkkoa kehitetään mm rakentamalla ja uusimalla muuntamoita sekä muuttamalla nykyisin käytössä olevat vanhat voimajohtojen yhteispylväät omiksi pylväiksi. Uuden M150 kytkinlaitoksen rakentaminen mahdollistaa käynninaikaisen rakentamisen ja vaiheittaisen kuormien ja tuotannon siirron. Kriittisemmät työt suoritetaan huoltoseisokkien aikana. Johtotyöt toteutetaan sekä avojohtorakentamisella, että maakaapeloinnilla.

img_8450-2

Hankkeen valmistuttua Kilpilahden siirtoverkko muodostuu kahdesta renkaasta, jolla varmistetaan korkea käyttövarmuus myös käynninaikaisen huoltotoiminnan aikana. Työt on aloitettu 2015 ja projekti valmistuu vuonna 2019. Päätoteuttajina toimivat Neste Jacobs ja Infratek.  Työt näkyvät Kilpilahden alueella johtokatujen avauksena ja pylväsperustusten rakennustöinä.

Investointien tarkoituksena on varmistaa sähkönjakelun korkea laatu sekä 110 kV siirtoa Kilpilahden alueella. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat n. 40 MEur. Projektin urakoiden työllistävä vaikutus on karkeasti laskien n. 110 miestyövuotta. Laskelmassa ei ole mukana laitetoimittajien työtä.

about_paakuva

Lisätietoja

Jyrki Havukainen

KED Oy

Toimitusjohtaja

puh. +358 40 667 1568

jyrki.havukainen@ked.fi

07.10.2016

Teollinen seminaari Kilpilahdessa suomalaisille instituutiosijoittajille

Syyskuussa 2016 Access Capital Partners, OP ryhmä ja Auroran johto järjestivät seminaarin Kilpilahdessa suomalaisille instituutioille joita kiinnostaa infrastruktuuri omaisuusluokkana.

img_0856

KED:in sähköverkko toimi esittelykohteena. Päivä piti sisällään yleisesittelyn teollisuusalueesta ja erityisesti KED:in sähköverkosta, lisäksi vierailtiin muutamassa KED:in muuntamossa, joissa vierailijat pääsivät tutustumaan KED:in laitteisiin ja niiden kokoon läheltä.

img_20160913_145728

Infrastruktuuri omaisuusluokasta ja erityisesti Auroran sähköverkkoliiketoiminnasta pidettiin päivän aikana esitykset. Noin 20 vierailijan mielestä päivä oli mielenkiintoinen ja onnistunut.

16.08.2016

Rekrytoimme Espooseen pääkirjanpitäjää

Aurora Infrastructure on täyttänyt tehtävän ja kiittää hakijoita hyvistä hakemuksista.

10.06.2016

Rekrytoimme toimistoassistenttia Kilpilahteen

KED Oy on täyttänyt  tehtävän ja kiittää hakijoita hyvistä hakemuksista.

09.05.2016

KED ottaa operoinnin ja kunnossapidon haltuunsa

KED on ottanut Kilpilahden teollisuusjakeluverkon operoinnin ja kunnossapidon omiin käsiinsä toukokuun alusta alkaen, päiväoperoinnin siirryttyä liiketoimintasiirrolla Nesteeltä KEDille.

IMG_7819IMG_7828

Liiketoimintasiirron seurauksena ja nykyisen yritysten välisen O&M sopimuksen päättyessä, KED ja Neste ovat erikseen sopineet muista palveluista, joiden tarjoamista Neste jatkaa hyvässä yhteistyössä, mahdollistaen kummankin yhtiön tehokkaan ja toimivan operoinnin Kilpilahden teollisuusalueella.

”KED haluaa toivottaa siirtyvän henkilökunnan lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme ja kiittää Nestettä heidän tarjoamistaan palveluista KED:in kahden ensimmäisen itsenäisen toimintavuoden aikana”, kommentoi KEDin toimitusjohtaja Jyrki Havukainen sopimuksen syntymistä.

Myös Auroran toimitusjohtaja Tony Lindroos on erittäin tyytyväinen liiketoimintasiirron toteutumiseen. ”Operoinnin ja kunnossapidon haltuun ottaminen on ollut tärkeä tavoite KEDille ja Auroralle, jotta varmistetaan laadukkaan toiminnan jatkuvuus yli ajan ja korkean palvelutason tarjoaminen kaikille asiakkaillemme Kilpilahdessa. Oman henkilöstömme kasvaessa, voimme myös strategiamme mukaisesti tiivistää yhteistyötä Aurora-konsernissa. Uskomme vahvaan paikalliseen osaamiseen ja toimintaan, mutta yhtälailla parhaiden toimintatapojen kehittäminen yhdessä parantavat taatusti laatua, tehokkuutta ja luotettavuutta koko konsernissa. Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita teollisille asiakkaillemme, jotka vaativat korkeatasoista palvelua ja äärimmäistä sähköverkon toimintavarmuutta.”

13.04.2016

Aurora on aktiivisesti vahvistanut organisaatiotaan

2015 syksyn jälkeen, Aurora on toivottanut tervetulleeksi useita kokeneita ja ammattitaitoisia ihmisiä osaksi Aurora tiimiä.

Elina Engman aloitti Auroran hallituksessa viime syksynä tuoden erityisesti hallitustyöskentelyyn paikallista energia-alan osaamista. Elinalla on johdon- ja hallitustyöskentelykokemusta sekä teollisuudesta että paikallisista energia-alan yhtiöistä. Elina toimii Auroran hallituksen puheenjohtajana, jossa hänen lisäksi istuu edustajia kaikista kolmesta omistajistamme: InfraVia, Access Capital Partners ja Pantheon Ventures.

Pekka Rossi on liittynyt joukkoihimme tammikuusta lähtien ja toimii Auroran laskentajohtajana. Pekka palaa Lontoosta, jossa hän on työskennellyt viimeiset kaksi vuotta. Pekalla on taloushallinnon kokemusta mm. PwC Suomesta ja UK:sta, sekä Stora Ensolta ja Valiolta.

KED on myös kasvattanut organisaatiotaan rekrytoimalla kokeneet asiantujiat: Veli- Matti Lintula (järjestelmäpäällikkö), Mike Järvinen (kehityspäällikkö), Harri Männistö (testausinsinööri). Lisäksi Heidi Hirsimäki on palkattu KED:in hankintapäälliköksi. Heidi tulee myös osallistumaan ja avustamaan konsernin hankintatehtävissä. Heidillä on hankintakokemusta mm. Wärtsilästä ja Vaasan Kaupungilta.

22.02.2016

Aurora on teollinen kumppani vailla yhteyksiä kuluttaja-asiakkaisiin

auroraAurora Infrastructure on 100% teollisuusasiakkaita palveleva sähkönsiirtokumppani vailla yhteyksiä julkisiin jakeluverkkoyhtiöihin jotka ovat olleet viime aikoina uutisissa. Aurora Infrastructure:lla ei näin ole kuluttaja-asiakkaita ja sillä on yhteensä noin 15 teollista asiakasta.

Auroran tytäryhtiöt operoivat äärimmäisen luotettavia ja laadukkaita sähköverkkoja suurimpien pohjoismaisten teollisuusalueiden syvyyksissä. Auroran sähköverkot ovat aikanaan olleet lähinnä kulueriä, vaikkakin tärkeässä roolissa, yhtiöille joita Aurora tätä nykyään palvelee. Aurora valittiin kumppaniksi Röytän ja Kilpilahden sähkönsiirrossa johtuen vahvasta osaamisestaan teollisista sähköverkoista ja niiden erityispiirteistä sekä merkittävien investointiohjelmien läpiviennistä joilla varmistetaan osaltaan teollisuusalueiden kilpailukyky seuraavat 30-40 vuotta.

21.01.2016

InfraVia myy vähemmistöosuuksia Aurorasta

InfraVia myy 25% Aurora Infrastructure:sta Access Capital Partnersin ja Pantheon Venturesin hallinnoimmille rahastoille.

Kauppa vahvistaa Auroran omistus- ja rahoituspohjaa sen kasvupyrkimyksissä Pohjoismaissa. Lue koko uutinen tästä