Tietoa meistä

 

Suomalainen Aurora Infrastructure omistaa ja operoi kriittisiä sähköverkkoja, joilta edellytetään äärimmäistä luotettavuutta. Sähköverkoissamme kulkee kuusi prosenttia kaikesta Suomessa käytettävästä sähköstä. Asiakkaisiimme lukeutuvat Nesteen Kilpilahden kemianteollisuuden keskittymä sekä Outokummun Tornion teollisuusalue.

Sähköverkon häiriöttömyys on teollisuusyrityksille ja yhteiskunnan infrastruktuurille äärimmäisen tärkeää, sillä katkoksista aiheutuu mittavia taloudellisia menetyksiä, riskejä turvallisuudelle sekä kuormitusta ympäristölle. Auroran verkkokumppanuusmalli tuo kilpailuetua paitsi teollisen tuotannon toimijoille myös esimerkiksi tuulivoimapuistojen, lentoasemien, datakeskusten ja muiden korkeaa sähkönsiirron käyttövarmuutta vaativan infran omistajille.

Avoimella ja läpinäkyvällä toimintamallillamme edistämme asiakkaidemme kilpailukykyä ja vastuullista toimintaa, sillä sähköverkkojemme käytettävyys on jopa 99,9999 prosenttia. Kansainvälistä huippuosaamista edustavat Auroran verkkoammattilaiset vastaavat verkon operoinnista, ylläpidosta, kehittämisestä ja investoinneista pitkäjänteisesti. Asiakas välttyy yllätyksiltä ja huolelta, joita ydinliiketoimintaan kuulumaton, itse omistettu ja ylläpidetty verkko väistämättä aiheuttaa.

Verkkoon sidotut huomattavat pääomat pystytään vapauttamaan tuottavampaan käyttöön ydinliiketoiminnassa. Auroran toimintamalli on ennaltaehkäisevä, ja omaisuudenhallinnan tehokkuus on moninkertainen toimialan keskiarvoon nähden. Pääoman käytön tehostamispotentiaali on huomattava; pelkästään Suomessa suurimmilla teollisuusyrityksillä on satoja miljoonia euroja tuottamatonta pääomaa kiinni sähköverkoissa. Lisäksi monen yhtiön sähköverkon investointivelka kasvaa ja voi aiheuttaa riskejä omille tuotantoprosesseille. Auroran tavoitteena on kasvaa Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa, jotta sen kehittämiä parhaita käytäntöjä saadaan hyödynnettyä laajemmin Pohjoismaisen teollisuuden kilpailukyvyn ja vastuullisuuden parantamiseksi.

Uskomme, että vastuu kriittisten sähköverkkojen omistamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä kannattaa siirtää erikoistuneelle ja luotettavalle kumppanille, joka pystyy hyödyntämään kokemuksia eri teollisuuden aloilta kustannustehokkaasti korkean käyttövarmuuden saavuttamiseksi. Yritysten omistajien näkökulmasta kysymys on siitä, onko yrityksen mielekästä itse investoida ja sitoa pääomia ydinliiketoimintaan kuulumattomaan erikoisosaamiseen, jos parasta asiantuntemusta on saatavilla helposti erikoistuneelta toimijalta.

Aurora turvaa vaadittavien investointien toteuttamisen omistajiensa InfraVian, Access Capital Partnersin ja Pantheonin rahastojen pääomilla. Auroran pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Auroran esite