Vastuullinen toimitusketju

Arvomme ja strategiamme askelmerkit koskevat myös odotuksiamme kumppaneil­tamme

Aurora varmistaa kumppaniverkostonsa avulla asiakkaita palvelevan sähköverkkonsa häiriöttömän toiminnan. Vaadimme, että kumppanimme sitoutuvat noudattamaan lakia, asiakkaidemme tehdasalueita koskevia sekä omia turvallisuusohjeitamme ja Auroran vastuullisuustavoitteita. Lisäksi odotamme korkealuokkaista, jatkuvasti kehittyvää ja eettisesti vastuullista palvelua. Auroran hankinoissa seuraamme hankintaketjumme vastuullisuutta mm. seuraavasti:

Good Corporate Citizen

Auroran sopimuskumppanien tulee täyttää lakisääteiset tilaajavastuulain mukaiset velvollisuutensa. Aurora valvoo VastuuGroupin Luotettava kumppani -palvelun avulla toimittajiensa tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymistä. UIkomaalaisten toimittajien osalta Aurora tarkastaa kyseisen maan lainsäädännön tilaajavastuulain mukaiset todistukset.

Safety

Ilman asianmukaisia työlupia ei voi työskennellä Auroran työmailla ja työmaillamme on voimassa päihteiden nollatoleranssi. Aurora seuraa toimittajien yhtiötasoista tapaturmataajuutta projektien alkaessa ja päättyessä. Aurora pyytää tarjoajaa projekteissa ilmoittamaan tarjouksessaan yhtiötasoisen tapaturmataajuuden. Projekteissa seurataan toimittajan projektikohtaista työturvallisuustasoa. Kannustamme myös positiivisten ja kehittävien havaintojen keräämiseen.

Environment

Vaadimme toimittajiamme huomioimaan ympäristönäkökulmat työmaillamme ja ennaltaehkäisevien suunnitelmien toteutumista seurataan myös työmaakierroksilla. Aurora seuraa lisäksi projektihankintojen osalta purkutöiden kierrätysastetta.

Society

Aurora noudattaa YK:n Global Compact -periaatteita ja pyytää toimittajilleen lähetettävän vastuullisuuskyselyn avulla selvitystä yrityksen toimitusketjusta, sekä ilmoittamaan mahdolliset riskimaista tulevat pääkomponentit.

Made by Tremedia