Auroran lisäarvo asiakkaalle

Me Aurorassa uskomme, että vastuu kriittisten sähköverkkojen omistamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä on parasta jättää sähköverkkoihin erikoistuneen kumppanin tehtäväksi. Aurora hyödyntää sähköverkkojensa kustannustehokkaassa ja asiakastarpeisiin vastaavassa kehittämisessä eri teollisuudenalojen kokemustaan.

Asiakkaan näkökulmasta sähköverkon omistusjärjestely Auroran kanssa vapauttaa pääomia ja resursseja tuottamattomasta tukitoiminnosta asiakkaan ydinliiketoimintaan. Mahdollinen sähköverkon investointivelka, joka aiheuttaa uhkia tuotannon jatkuvuudelle, on mahdollista kuroa umpeen Auroran avulla. Auroran toimintamalli on luonteeltaan pitkäntähtäimen ennakoivaan suunnitteluun keskittyvä ja omaisuudenhallintamme moninkertaisesti tehokkaampaa kuin toimialalla keskimäärin. Auroran henkilöstön vankka ja erikoistunut osaaminen mahdollistaa myös sähköverkon tehokkaamman operoinnin.

Auroran omistaman sähköverkon laajuus ja operointivastuut määritellään asiakaskohtaisesti tarpeen mukaan.

Henkilöstö

Henkilöstömme on vaativien olosuhteiden verkkoasiantuntija. Tutustumme asiakkaan kipupisteisiin ja tuotannollisiin vaatimuksiin ja suunnittelemme sen ympärille asiakastarpeisiin nähden optimaalisen sähköverkkokokonaisuuden, joka toimii myös käytännössä ja kaikissa tilanteissa.

Videoesittely

Asiakkaan tarpeet

Uudiskohteiden erityispiirteet:

  • Lähestymme uudiskohteita asiakkaan tuotantoprosessin näkökulmasta. Osallistumme yhdessä kumppaneiden kanssa tarkoituksenmukaisen verkkoratkaisun suunnitteluun, hankintaan ja hankkeen läpivientiin sekä verkon rahoittamiseen.
  • Suunnittelemme optimaalisen organisaation verkon operointia ja kunnossapitoa varten käyttöönoton jälkeiselle ajalle.
  • Pienennämme hankkeen operatiivista ja taloudellista riskiä ja ennenkaikkea asiakas saa keskittyä olennaiseen eikä non-core mutta kriittisen toiminnon järjestämiseen.
Asiakastarve lähtökohtana

Olemassa olevat teollisuussähköverkot:

  • Tyypillisesti verkot on rakennettu ajan saatossa. Monesti asiakkaan tarpeet ja käytettävyysvaatimukset ovat kehittyneet ja nämä tulee huomoida verkon kehityssunnitelmissa. Esim. 1960-1980 luvulla rakennetut verkot ovat ylittäneet tai tulossa käyttöikänsä päähän ja vaativat huomiota sekä merkittäviä taloudellisia resursseja.
  • Vikaantumista ei kannata odottaa vaan tehdä korvaavat toimenpiteet ennakoiden johtuen komponenttien pitkistä toimitusajoista.
  • Aurora investoi asiakkaan puolesta verkkoon jotta asiakas saa keskittää kaikki resurssinsa omaan tuottavaan core toimintaansa. Vaatii erityisosaamista huomioda kustannustehokkaasti verkon tulevaisuuden kehitystarpeet.
Kilpailukyvyn parantaminen

Käyttö- ja kunnossapitovaihe:

  • Ennakoivan ja kustannustehokkaan toiminnan järjestäminen
  • 24/7 valvonta ja häiriötilanteiden hallinta
  • Asiakastarpeiden tunnistaminen arjessa
  • Asiakkaan suunnitelmien vaikutusten analysointi ja viestintä sähköverkon näkökulmasta

Yksinkertaisesti haluamme turvata ja vahvistaa asiakkaidemme kilpailukykyä pitkässä jouksussa. Läpinäkyvä kumppanuuteen pohjautuva toimintamallimme luo pohjan luottamukselle. Parantunut verkon käytettävyys on taloudellisesti järkevää, mutta monesti myös ilmastoteko kun esim. alhaisemmilla verkkohäviöillä ja korkeammalla tehtaan käyttöasteella saadan pienemmillä ympäristöpanoksilla enemmän.

Käytettävyyden turvaaminen

Auroran vahvuudet

1. Auroran henkilöstöllä on laaja tekninen ja kaupallinen kokemus sähköverkoista eri toimialoilta.

2. Pystymme sovittamaan asiakkaan tarpeet kustannustehokkaiksi verkkoteknisiksi ratkaisuiksi.

3. Kehitämme jatkuvasti omia prosessejamme tavoitteena läpinäkyvämpi toiminta asiakkaan suuntaan verkon rakenteen kehittämisessä, investointisuunnitelmissa ja operatiivisessa toiminnassa.

4. Olemme laitevalmistajista riippumaton toimija. Meidän näkökulmastamme tällä on merkitystä, kun pyrimme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin kustannustehokkaasti ja taaten asiakkaan tarvitseman verkon käytettävyyden, tietoturvan ja tehokkaat prosessit.

5. Aurora tuo kansainvälisen infrarahoituksen asiakkaiden toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Asiakkaidemme kertomaa

Neste – sähköverkon ulkoistus vapautti resursseja

Neste myi pitkään omistamansa Kilpilahden teollisuusalueen sähkönjakeluverkon Auroralle vuoden 2014-2015 vaihteessa. Nesteen lisäksi verkkoon liittyvät myös muut kyseisellä teollisuusalueella sijaitsevat yhtiöt. Sähköverkkotoimintojen ulkoistaminen vapautti Nesteen resursseja ydinliiketoimintaan. Verkon ulkoistaminen on ollut nähty Nesteellä kannattavana päätöksenä sekä taloudellisesti, operatiivisesti, että verkon kehittämisen kannata.

Nesteen energiajohtaja Jussi Hintikka:

”Kilpilahden sähkönjakeluverkon kehittäminen vaatii investointeja ja henkilöstöresursseja. Verkon ulkoistaminen Auroralle on vapauttanut nämä resurssit Nesteen ydinliiketoimintojen käyttöön. Nyt sähköverkkoa operoi ja kehittää siihen erikoistunut organisaatio. Lyhyessä ajassa Aurora on tehnyt useita investointeja verkon modernisointiin ja kattava investointiohjelma jatkuu edelleen. Nesteelle suurin epävarmuustekijä ulkoistuksessa oli yhteistyön kehittyminen ja verkon kehittäminen asiakastarvetta vastaavaksi. Nyt, hieman yli kaksi vuotta myöhemmin, voin sanoa että yhteistyö Auroran kanssa toimii kaikilla tasoilla hyvin. Aurora on sitoutunut verkon kehittämiseen, joten epäilyksemme ovat osoittautuneet perusteettomiksi.”

Katso videoesittely