Aurora kumppanina

Sähköverkkokumppanuudessa on järkeä. Lue miten voimme auttaa sinunkin yritystäsi.

Järkisyitä valita Aurora

Vastuu sähköverkkojen omistamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä kannattaa jättää meidän tehtäväksi. Se on järkevää, koska:

  • Sähköverkot vanhenevat. Tuomme näkyvyyden vanhenemisen tuomiin riskeihin ja kannamme taloudellisen vastuun tarpeellisista uudistuksista.
  • Tuotantosi ei koskaan pysähdy sähkönjakelun ongelmiin
  • Autamme varmistamaan yrityksesi kilpailukyvyn luotettavan ja elinkaarikustannuksiltaan tehokkaan sähköverkon avulla
  • Rahoitamme sähköverkkojen kehittämisen, toteuttamisen ja ylläpidon. Sinulle vapautuu resursseja ydinliiketoiminnan kehittämiseen.
  • Autamme yritystäsi siirtymään kohti hiilivapaampaa tuotantoprosessia
  • Pidämme huolta, että yrityksesi sähköverkko vastaa sen tarpeita
  • Saat käyttöösi sähkönjakelun osaajat, joilla on tietotaitoa ja vankkaa kokemusta

Videoesittely

Yksi kumppanuus moneen tarpeeseen

Sähköverkkokumppanuus syntyy aina tarpeidesi mukaan. Olipa yhteistyömme lähtökohta mikä tahansa, haluamme varmistaa, että saat meistä irti parhaan mahdollisen hyödyn.

Uudiskohteen suunnittelu
Kilpailukyvyn parantaminen
Käytettävyyden turvaaminen

Auroran vahvuudet

1. Auroran henkilöstöllä on laaja tekninen ja kaupallinen kokemus sähköverkoista eri toimialoilta.

2. Pystymme sovittamaan asiakkaan tarpeet kustannustehokkaiksi verkkoteknisiksi ratkaisuiksi.

3. Kehitämme jatkuvasti omia prosessejamme tavoitteena läpinäkyvämpi toiminta asiakkaan suuntaan verkon rakenteen kehittämisessä, investointisuunnitelmissa ja operatiivisessa toiminnassa.

4. Olemme laitevalmistajista riippumaton toimija. Meidän näkökulmastamme tällä on merkitystä, kun pyrimme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin kustannustehokkaasti ja taaten asiakkaan tarvitseman verkon käytettävyyden, tietoturvan ja tehokkaat prosessit.

5. Aurora tuo kansainvälisen infrarahoituksen asiakkaiden toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Case: Outokumpu

Auroralla keskeinen rooli Outokummun tuotannon tukemisessa

Outokummun ja Auroran sähköverkkokumppanuus alkoi vuonna 2013, kun Outokumpu päätti siirtää koko ruostumatonta terästä ja ferrokromia tuottavan Tornion tehdasintegraattinsa sähköverkot ja niihin liittyvät palvelut Auroralle. Tällä päätöksellä Outokumpu varmisti riittävän verkkoinvestointien tason ja vahvisti vaativassa teollisessa ympäristössä tarvittavaa sähköverkkojen operoinnin asiantuntijaosaamista. Lisäksi järjestelyssä vapautettiin verkkoon sitoutuneet pääomat muihin liiketoiminnan tarpeisiin.

Outokummun energiajohtaja Mika Orpanan mukaan:

“Outokumpu on ollut tyytyväinen Auroran palvelukykyyn ja sitoutumiseen sähköverkkokumppaninamme jo kahdeksan vuoden ajan. Aurora antaa meille proaktiivisesti verkon nykytilaan liittyvää informaatiota sekä nostaa esiin potentiaalisia kehityskohteita, joista voisi olla Outokummulle hyötyä. Erinomainen käytettävyys ja luotettavuus ovat meidän tuotantomme näkökulmasta keskeisiä vaatimuksia, joiden osalta me odotammekin kumppaneiltamme sekä korkeaa suoritus- että yhteistyökykyä. Aurora on osoittanut meille arvonsa sähköverkkokumppanina, joten me odotamme hyvän suorituskyvyn ja kehityksen jatkuvan myös tulevina vuosina.”

Esimerkki sähköverkon meneillään olevasta kehityshankkeesta:

Parhaillaan Aurora päivittää Outokummun Tornion terästehtaan 110 kV sähkönjakelua rakentamalla alueelle toisen kaasueristeisen GIS-kytkinlaitoksen, johon kytketään uudelleen reititettäviä tulevia 110 kV linjoja. Uudella kytkinlaitoksella varaudutaan kapasiteettitarpeisiin sekä vähennetään nykyisen sähkönjakelun riskejä jakamalla olemassa olevia kuormia osittain uudelleen.  Samassa yhteydessä rakennetaan uusi valvomo- ja huoltorakennus vastaamaan aiempaa paremmin verkon valvonnan ja operoinnin tarpeisiin.  Investointihankkeen lopputulemana Outokumpu varmistaa tuleville vuosille entistä luotettavamman ja huollettavuudeltaan toimivamman suurjännitteisen sähkönsyötön.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Siemens-Energyn ja TSV-Rakennuksen kanssa hyödyntäen myös Auroran muiden yksiköiden resursseja Auroran paikallisen tiimin tukena.  “Erityisesti nyt pandemian aikana mutta laajemminkin jatkuvuuden näkökulmasta on tärkeää, että sähköverkkotoimintojen erikoisosaajia on riittävästi ja joustavasti saatavilla tarpeen mukaan. Emme voi odottaa itseltämme vähempää kuin, että kykenemme jatkossakin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja kehittymään asiakkaidemme mukana”, kiteyttää Auroran toimitusjohtaja Tony Lindroos.

Case: Neste

Sähköverkkokumppanuus vapautti resursseja

Neste myi pitkään omistamansa Kilpilahden teollisuusalueen sähkönjakeluverkon Auroralle vuoden 2014-2015 vaihteessa. Nesteen lisäksi verkkoon liittyvät myös muut kyseisellä teollisuusalueella sijaitsevat yhtiöt. Sähköverkkotoimintojen ulkoistaminen vapautti Nesteen resursseja ydinliiketoimintaan. Verkon ulkoistaminen on ollut nähty Nesteellä kannattavana päätöksenä sekä taloudellisesti, operatiivisesti, että verkon kehittämisen kannata.

Nesteen energiajohtaja Jussi Hintikka:

”Kilpilahden sähkönjakeluverkon kehittäminen vaatii investointeja ja henkilöstöresursseja. Verkon ulkoistaminen Auroralle on vapauttanut nämä resurssit Nesteen ydinliiketoimintojen käyttöön. Nyt sähköverkkoa operoi ja kehittää siihen erikoistunut organisaatio. Lyhyessä ajassa Aurora on tehnyt useita investointeja verkon modernisointiin ja kattava investointiohjelma jatkuu edelleen. Nesteelle suurin epävarmuustekijä ulkoistuksessa oli yhteistyön kehittyminen ja verkon kehittäminen asiakastarvetta vastaavaksi. Nyt, hieman yli kaksi vuotta myöhemmin, voin sanoa että yhteistyö Auroran kanssa toimii kaikilla tasoilla hyvin. Aurora on sitoutunut verkon kehittämiseen, joten epäilyksemme ovat osoittautuneet perusteettomiksi.”

Katso videoesittely