Visio & arvot

Visio

Visiomme on olla johtava ja innovatiivisin, valikoituja teollisuusyhtiöitä ja alueita palveleva, pohjoismainen infrastruktuurikumppani.

Tavoittelemme kasvua etsimällä aktiivisesti uusia kasvumahdollisuuksia, joko yritysjärjestelyin tai tuomalla uusia ideoita markkinoille sekä kehittämällä toimintaamme ja investoimalla nykyisten sähköverkkojemme modernisointiin.

Five steps

  1. Turvallisuus – työpaikka, ympäristö
  2. Avoimuus – Avoin vuoropuhelu työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Läpinäkyvä toimintatapa.
  3. Tehokkuus – Jatkuva parantaminen, jos se on taloudellisesti järkevää eikä vaaranna ”S”
  4. Proaktiivinen kumppani – Joustavuutta tarvittaessa. Aktiivisesti mukana kehittämässä asiakkaidensa ja muiden sidosryhmien toimintaa
  5. Toimitusvarmuus – ei keskeytyksiä

Arvot

Yrityksemme arvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme:

Aurora-vv-1-list-img

Turvallisuus

– jotta pääsemme turvallisesti kotiin, tänään ja huomenna

Aurora-vv-2-list-img

Motivoitunut henkilökunta

– on menestyksen alku

Aurora-vv-3-list-img

Luotettava kumppanuus

– mahdollistaa pitkän jatkuvuuden