Vastuullisuus osana päivittäistä tekemistä

Vastuullisuuspolitiikat ja -periaatteet ovat Aurorassa integroitu päivittäisiin ohjeisiin ja tekemisiin

Seuraamme tarkoin valittuja vastuullisuusmittareita, joista keskeisimmät liittyvät henkilöstön hyvinvointiin, turvallisuuteen, sähköverkon käytettävyyteen ja toimintamme hiilijalanjälkeen. Lue lisää viime vuoden vastuullisuusraportista.

Vastuullisuustoimintaamme ohjaavat mittareiden lisäksi mm. seuraavat ohjeet.

Vastuullisuus ja eettiset periaatteet osana henkilöstöpolitiikka

Pääkohdat

Rehellinen ja eettinen liiketoiminta on toimintamme perusta

Haluamme olla turvallinen, terveellinen ja hyvinvoiva työyhteisö

Noudatamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä kunnioitamme työntekijöiden yksityissuojaa ja perusoikeuksia

Liiketoimintapäätökset yhtiön, ei henkilökohtaisten etujen mukaisesti

Pidämme huolta yhtiön omaisuudesta ja resursseista ja käytämme niitä liiketoiminnan päämäärien edistämiseen

Emme vastaanota tai anna liiketoiminnassa kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä tai työsuhteeseen kuulumattomia lahjoja

Pyrimme ehkäisemään ja vähentämään toiminnastamme aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöön

Viestintämme on avointa, objektiivista ja vastuullista

Tasa‐arvon varmistamisperiaatteet osana Henkilöstöpolitiikka

Pääkohdat

Sitoudumme henkilöstömme ja yhteistyökumppaneiden oikeudenmukaiseen, tasa‐arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun

Kohtelemme toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme arvostavasti, emmekä hyväksy epäasiallista käytöstä tai kohtelua

Edistämme perheystävällisiä työjärjestelyjä

Made by Tremedia