Vastuullinen liiketoiminta on järkevää

Aurora on sitoutunut kestäviin tavoitteisiin

Auroran hallitus hyväksyy vuosittain sovellettavat vastuullisuusperiaatteet ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet joihin Aurorassa on sitouduttu, on valittu omistajiemme toimesta infra‐alalle olennaisina ja soveltuvina myös muissa omistajien portfolioyhtiöissä.

Tavoite 5

Sukupuoli tasa‐arvo

Tavoite 8

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Tavoite 9

Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

Tavoite 13

Ilmastoteot

Tavoite 16

Vastuullinen hallinto

99,99% käytettävyys on ilmastoteko

Yksi tärkeimmistä vastuullisuusteoistamme on epäsuora. Sähköverkon korkealla 99,99% käytettävyydellä maksimoidaan asiakkaan tuotanto panokseen nähden ja häiriöttömyydellä minimoidaan myös muut epätehokkuudet jotka voivat johtaa asiakkaan prosessin lisäpäästöihin.

Raportti Auroran vastuullisuustavoitteista vuonna 2020

Auroran 2020 vastuullisuusraportti julkaistu.

”Toimintamme kulmakivet turvallisuus, luotettavuus ja osaaminen ovat meille Aurorassa myös tärkeitä teemoja vastuullisuusmielessä. Poikkeusoloista huolimatta voinee sanoa, että olemme onnistuneet näissä erinomaisesti ja iso kiitos siitä kuuluu sitoutuneelle henkilökunnallemme”, toteaa Auroran toimitusjohtaja Tony Lindroos.

Tulemme vuonna 2021 jatkamaan vastuullisen Auroran kehittämistä. Konkreettiset laadukkaat toimet ja tekeminen edellä kuten tapanamme on.