Vastuullinen liiketoiminta on järkevää

Aurora on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin

Auroran hallitus hyväksyy vuosittain sovellettavat vastuullisuusperiaatteet ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet joihin Aurorassa on sitouduttu, on valittu omistajiemme toimesta infra‐alalle olennaisina ja soveltuvina myös muissa omistajien portfolioyhtiöissä.

Tavoite 5

Sukupuoli tasa‐arvo

Tavoite 8

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Tavoite 9

Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

Tavoite 13

Ilmastoteot

Tavoite 16

Vastuullinen hallinto

Sähköverkon 99,99% käytettävyys on ilmastoteko

Yksi tärkeimmistä vastuullisuusteoistamme on epäsuora. Sähköverkon korkealla 99,99% käytettävyydellä maksimoidaan asiakkaan tuotanto panokseen nähden ja häiriöttömyydellä minimoidaan myös muut epätehokkuudet jotka voivat johtaa asiakkaan prosessin lisäpäästöihin.

Raportti Auroran vastuullisuustavoitteista vuonna 2021

Auroran vastuullisuusraportti vuodelta 2022 julkaistu.

”Vuonna 2022 allokoimme vihreän rahoituksen varoista 80MEUR viime vuosina tekemillemme sähköverkkoinvestoinneille. Teollisuuden vihersiirtymän edistyessä toivomme lähivuosina tahdin kiihtyvän entisestään” –  Pekka Rossi, CFO Aurora

Olemme sitoutuneet kehittämään vastuullisuuttamme huomioiden pitkän tähtäimen tavoitteemme ja jatkamme matkaamme sitä kohti yhdessä sidosryhmiemme kanssa myös vuonna 2023.

 

Made by Tremedia