Vastuullinen liiketoiminta on järkevää

Aurora on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin

Auroran hallitus hyväksyy vuosittain sovellettavat vastuullisuusperiaatteet ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet joihin Aurorassa on sitouduttu, on valittu omistajiemme toimesta infra‐alalle olennaisina ja soveltuvina myös muissa omistajien portfolioyhtiöissä.

Tavoite 5

Sukupuoli tasa‐arvo

Tavoite 8

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Tavoite 9

Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

Tavoite 13

Ilmastoteot

Tavoite 16

Vastuullinen hallinto

Sähköverkon 99,99% käytettävyys on ilmastoteko

Yksi tärkeimmistä vastuullisuusteoistamme on epäsuora. Sähköverkon korkealla 99,99% käytettävyydellä maksimoidaan asiakkaan tuotanto panokseen nähden ja häiriöttömyydellä minimoidaan myös muut epätehokkuudet jotka voivat johtaa asiakkaan prosessin lisäpäästöihin.

Raportti Auroran vastuullisuustavoitteista vuonna 2021

Auroran vastuullisuusraportti vuodelta 2021 julkaistu.

”Suoriuduimme hyvin ja otimme isoja edistysaskeleita teollisuuden hiilijalanjäljen minimoimiseksi oman toimintamme osalta keskellä muuttuvaa kansainvälistä turvallisuusympäristöä, huolimatta siihen liittyvistä riskeistä”, toteaa Auroran toimitusjohtaja Tony Lindroos.
Tulemme vuonna 2022 jatkamaan Auroran vastuullisuuden kehittämistä konkreettiset, laadukkaat toimet ja tekeminen edellä, kuten tapanamme on.