Pidetään yhdessä huolta lähiympäristöstä

Sähköistyvät tuotantoprosessit pienentävät teollisuuden hiilijalanjälkeä

Aurora on merkittävässä roolissa edistämässä asiakkaittensa hiilijalanjäljen pienentämistä. Tuotantoprosesseja sähköistäessä sähköverkon kapasiteettia on monesti nostettava, asiakkaan kulutusprofiilia on analysoitava ja sähköverkkoratkaisuilla on merkittävä vaikutus sekä tehtaan käytettävyyteen että verkkohäviöihin.

Auroran hiilijalanjälki muodostuukin suurimmilta osin verkkohäviöistä, joita Aurora seuraa mutta joihin asiakkaan kulutusprofiili ja sähkönhankintakanavat vaikuttavat eniten. Vastuulliset asiakkaamme ovat kuitenkin sitoutuneet lisäämään uusiutuvien osuutta sähkönhankinnassa, joten tämä mahdollisesti kompensoi lisääntyvän sähkönkäytön vaikutusta verkkohäviöiden hiilijalanjäljessä. Omalta osaltamme huomioimme verkkohäviöt aina osana teknologiavalintoja. Lue lisää Auroran hiilijalanjäljestä.

Vastuullinen toiminta ja tuki tärkeää myös ruohonjuuritasolla

Aurorassa tuemme vuosittain eri toimipisteiden alueellisia ja henkilökunnan valitsemia yleishyödyllisiä tukikohteita. Viime vuosien henkilökunnan valitsemia teemoja ovat olleet turvallisuus, nuorison liikkuminen ja koulutus, vähävaraisten perheiden tuki, Itämeren suojelu.

Lahjoituskohteet

Tasa-arvo, terveys ja turvallisuus, paikallisyhteisöjen hyvinvointi ja ympäristötuki ovat olleet toistuvia aiheita, jotka Auroran työntekijät ovat valinneet. Auroran tukemat aloitteet vuonna 2020.

Invalidiliitto

Pelastakaa lapset Espoo Ry

Ketjureaktio

Hope Ry

Arjen Tuki Ry

Porvoo Kaupunki Alva talo ja Sosiaalitoimisto / perhepalvelut

Aslak pelastushelikopteri

FC Espoo seurayhteisö