Vastuullisuus­vaatimukset

Auroran vastuullisuus­­vaatimukset toimittajille.

Toimittaja noudattaa liiketoiminnassaan lakeja ja määräyksiä.

Liiketoiminnan periaatteet:

 • Toimittaja ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota
 • Toimittaja ei hyväksy rahanpesua eikä toimi tahojen kanssa, jotka ovat kauppapakotelistalla
 • Toimittaja kilpailee reilusti ja avoimesti eikä harjoita kiellettyä yhteistyötä kilpailijoidensa kanssa
 • Toimittaja välttää eturistiriitojen syntymistä
 • Toimittaja ei saa luovuttaa eteenpäin tietoonsa saamia luottamuksellisia tietoja ja toimittaja noudattaa erityistä huolellisuutta henkilötietojen käsittelyssä

Ihmisoikeudet ja työntekijän oikeudet:

 • Toimittaja käyttää ainoastaan vapaasta tahdostaan työsuhteeseen sitoutunutta työvoimaa
 • Toimittaja ei käytä lapsityövoimaa
 • Toimittaja kohtelee työntekijöitään syrjimättömästi eikä salli minkäänlaista häirintää
 • Toimittajan työntekijöillä on oikeus järjestäytyä vapaasti ja oikeus kollektiivisiin työehtoneuvotteluihin
 • Toimittaja noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä työaikojen ja vähimmäispalkan sekä muiden työehtojen osalta
 • Toimittaja varmistaa, että kaikkien työtekijöiden kanssa on sovittu kirjallisesti työsuhteesta ennen sen aloittamista

Työterveys ja työturvallisuus:

 • Toimittaja noudattaa työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä ja määräyksiä sekä alueen haltijan ohjeita ja sääntöjä
 • Toimittaja varmistaa, että työntekijöillä on säädösten mukaiset työskentelyolosuhteet

Ympäristö ja ilmastonmuutos:

 • Toimittaja noudattaa ympäristölainsäädäntöä
 • Toimittaja seuraa toiminnassaan syntyviä jätteitä ja päästöjä, ja huolehtii asianmukaisesti niiden käsittelystä, sekä pyrkii minimoimaan niitä
 • Toimittaja huomioi toiminnastaan syntyvät ilmastonmuutoksen vaikutukset ja pyrkii minimoimaan niitä

Raportointi:

Toimittajan tulee ilmoittaa Auroralle välittömästi, mikäli havaitsee omassa tai alihankkijansa toiminnassa rikkomuksia yllä mainittuihin vaatimuksiin:

Aurora Infrastructure Oy, Vuoritontuntie 22, 02200 Espoo / info@aurorainfra.com

Aurora-vv-img1
Made by Tremedia