Toimintamallimme

Sähköverkkokumppanuus vastaa aina yrityksesi tarpeisiin. Toimintamallimme takaa myös parhaat mahdolliset tulokset.

Miten voimme auttaa?

Uudiskohdetta rakentamassa

  • Lähestymme uudiskohteita yrityksesi tuotantoprosessin näkökulmasta. Osallistumme tarkoituksenmukaisen verkkoratkaisun suunnitteluun, hankintaan ja hankkeen läpivientiin sekä verkon rahoittamiseen.
  • Suunnittelemme optimaalisen organisaation verkon operointia ja kunnossapitoa varten käyttöönoton jälkeiselle ajalle.
  • Pienennämme hankkeen operatiivista ja taloudellista riskiä. Sinä voit keskittyä olennaiseen.

Olemassa olevan teollisuusverkon uudistaminen

  • Tyypillisesti sähköverkot on rakennettu ajan saatossa. Jotta verkot vastaavat yrityksesi nykyisiä tarpeita ja käytettävyysvaatimuksia, huomioimme ne verkon kehityssuunnitelmissa. Esim. 1960-1980 luvulla rakennetut verkot ovat ylittäneet tai tulossa käyttöikänsä päähän ja vaativat tarkkailua sekä merkittäviä taloudellisia resursseja.
  • Vikaantumista ei kannata odottaa vaan tehdä korvaavat toimenpiteet ennakoiden johtuen komponenttien pitkistä toimitusajoista.

Verkon käyttö- ja kunnossapito

  • Järjestämme toiminnan ennakoivaksi ja kustannustehokkaaksi
  • Tarjoamme verkon valvontaa ja häiriötilanteiden hallintaa 24/7
  • Tunnistamme tarpeesi ajoissa
  • Laajentaessasi tai muokatessasi tuotantoa analysoimme suunnitelmasi vaikutukset ja hoidamme viestinnän sähköverkon näkökulmasta

Yksinkertaisesti haluamme turvata ja vahvistaa yrityksesi kilpailukykyä pitkässä juoksussa. Läpinäkyvä kumppanuuteen pohjautuva toimintamallimme luo pohjan luottamukselle. Parantunut verkon käytettävyys on taloudellisesti järkevää, mutta monesti myös ilmastoteko, kun esim. alhaisemmilla verkkohäviöillä ja korkeammalla tehtaan käyttöasteella saadaan pienemmillä ympäristöhaitoilla enemmän tuotantoa.

Case: Neste

Sähköverkkokumppanuus vapautti resursseja

Neste myi pitkään omistamansa Kilpilahden teollisuusalueen sähkönjakeluverkon Auroralle vuoden 2014-2015 vaihteessa. Nesteen lisäksi verkkoon liittyvät myös muut kyseisellä teollisuusalueella sijaitsevat yhtiöt. Sähköverkkotoimintojen ulkoistaminen vapautti Nesteen resursseja ydinliiketoimintaan. Verkon ulkoistaminen on ollut nähty Nesteellä kannattavana päätöksenä sekä taloudellisesti, operatiivisesti, että verkon kehittämisen kannata.

Nesteen energiajohtaja Jussi Hintikka:

”Kilpilahden sähkönjakeluverkon kehittäminen vaatii investointeja ja henkilöstöresursseja. Verkon ulkoistaminen Auroralle on vapauttanut nämä resurssit Nesteen ydinliiketoimintojen käyttöön. Nyt sähköverkkoa operoi ja kehittää siihen erikoistunut organisaatio. Lyhyessä ajassa Aurora on tehnyt useita investointeja verkon modernisointiin ja kattava investointiohjelma jatkuu edelleen. Nesteelle suurin epävarmuustekijä ulkoistuksessa oli yhteistyön kehittyminen ja verkon kehittäminen asiakastarvetta vastaavaksi. Nyt, hieman yli kaksi vuotta myöhemmin, voin sanoa että yhteistyö Auroran kanssa toimii kaikilla tasoilla hyvin. Aurora on sitoutunut verkon kehittämiseen, joten epäilyksemme ovat osoittautuneet perusteettomiksi.”

Katso videoesittely

Made by Tremedia