Yhteydenotto

Aurora Kilpilahti Oy
Jalostamontie 54
06850 Kulloo
Finland

+358 (0) 40 667 1568


Tarkemmat yhteystiedot

Kilpilahti

Auroran toinen sähköverkkoinvestointi, ja jälleenhankinta-arvolla mitattuna Suomen suurin teollisuussähköverkko, solmittiin Nesteen kanssa vuonna 2014. Aurorasta tuli kertaheitolla merkittävä toimija sähköverkkotoimialalla Suomessa. Kilpilahden sähköverkko on myös ensimmäinen teollisuusverkko, joka sai Energiaviraston myöntämän suljetun sähköverkon verkkoluvan. Uusi ja vaativa teollisuusympäristö on syventänyt entisestään Auroran ymmärrystä suurten teollisuuskumppaneidensa erityisvaatimuksista sähkönsiirrossa.

Porvoossa sijaitseva Kilpilahden teollisuusalue on Pohjoismaiden suurin kemiateollisuuden keskittymä. Alueen yritykset kuluttavat noin 2 TWh sähköä vuodessa. Aurora Kilpilahden suurimpiin asiakkaisiin kuuluvat Neste, Borealis ja Aga.

Aurora toteuttaa parhaillaan merkittävää investointiohjelmaa, jonka toteutuneet ja suunnitellut investoinnit ovat yhteensä lähes 200 miljoonaa euroa. Investoinnit koostuvat pääosin modernisointi- ja korvaustarpeesta sekä lisäksi asiakkaiden kehitystarpeiden vaatimista sähkönjakelun laajennuksista. Investointien tarkoituksena on varmistaa sähkönjakelun korkea laatu ja siirtovarmuus myös tulevaisuudessa, jotta voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Neste: sähköverkon ulkoistus vapautti resursseja

Nesteen jalostamokokonaisuus Suomessa koostuu jalostamotoiminnoista Naantalissa ja Kilpilahden teollisuusalueesta Porvoossa. Kilpilahden alueen sähköverkko oli pitkään Nesteen omistuksessa, mutta yritys myi sen Aurora Infrastructure Oy:lle vuosien 2014–2015 vaihteessa. Verkon ulkoistus vapautti resursseja Nesteen ydinliiketoimintaan.

Sähköverkon ulkoistus oli Nesteelle kokonaistaloudellisesti, operatiivisesti ja verkon kehittämisen kannalta hyvä ratkaisu. Kilpilahden alueen sähköverkkoa käyttävät Nesteen lisäksi myös alueen muut yritykset, ja verkon omistajana Neste toimi aikaisemmin myös sähkönjakelijana.

– Sähköverkon kehittäminen Kilpilahden alueella vaatii taloudellisia panostuksia ja henkilöresursseja. Verkon ulkoistaminen Auroralle on vapauttanut meiltä näitä resursseja ydinosaamisalueeseemme eli öljyn ja uusiutuvien jalostamiseen. Sähköinfran kehittämisestä ja sähkönjakelusta vastaa nyt yritys, joka on nimenomaan niihin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, kertoo energiajohtaja Jussi Hintikka Nesteeltä.

Nesteen raakaöljyn jalostuskapasiteetti Kilpilahdessa on noin 206 000 barrelia päivässä, ja yrityksen vaatimukset sähköverkon käytettävyydelle ovat erittäin korkeat. Verkon ulkoistuksen lähtökohtana oli, että käytettävyyden tulee pysyä samalla tasolla kuin aikaisemmin tai jopa parantua. Kilpilahden alueen sähköverkon käytettävyys on 99,9999 prosenttia.

– Aurora on tehnyt verkkoon lyhyessä ajassa jo lukuisia kehitysinvestointeja, kuten muuntamouusintoja ja kaukokäyttöjärjestelmän uusimisen. Lisäksi monia kehitystöitä on koko ajan käynnissä, Hintikka toteaa.

Yhteistyö toimii monella tasolla

Aurora on sitoutunut kehittämään Kilpilahden alueen sähköverkkoa pitkäjänteisesti. Yrityksen kumppanuusmalli perustuu tiiviiseen yhteistyöhön, ja Auroran ja Nesteen toiminnot ovat sähköverkon osalta integroituneet toisiinsa.

Erilaiset kytkentätilanteet ja huollot tehdään koordinoidusti, joten Nesteen sähkökunnossapidon henkilöstö ja auroralaiset tekevät yhteistyötä lähes päivittäin. Viikkotason yhteistyö sisältää erimerkiksi kehityshankkeiden valmistelua ja kehitystyötä. Sopimusyhteistyötasolla yritykset varmistavat, että veloitukset, laskut ja sopimustulkinnat etenevät asianmukaisesti.

– Meille suurimmat epävarmuustekijät verkon ulkoistuksessa olivat operatiivisen yhteistyön kehittyminen sekä se, eteneekö verkon kehittäminen meidän kannaltamme loogisesti. Nyt reilu kaksi vuotta ulkoistuksen jälkeen voin todeta, että yhteistyö toimii kaikilla tasoilla hyvin. Aurora on sitoutunut kehittämään alueen verkkoa, joten huolemme ovat osoittautuneet turhiksi, Hintikka sanoo.