Aurora-blog-img-3519

Sähköverkon investointien ja huoltojen ennakointia Auroralla

Älykkään datan hyödyntäminen ei välttämättä tarkoita isoja, eri järjestelmien välisiä integraatioita tai massiivisten ohjelmistoprojektien läpiviemistä.

Alkutilanne

Sähkön siirtoverkon komponenteista on kertynyt vuosikymmenten aikana huomattavan kattava määrä dataa ja niiden kuntoa seurataan järjestelmällisen tarkastusohjelman mukaan. Laitteita on kuitenkin tuhansia ja kunnossapidon henkilökuntaa vain rajallinen määrä. Auroralla tunnistettiin tarve kertyneiden havaintojen ja vikaantumistietojen parempaan hyödyntämiseen. Älykkäästi kohdennettu ennakkohuolto on yksi näistä tunnistetuista tarpeista, jonka ratkaiseminen onnistuu data-analyysin tai koneoppimisen keinoin.

Tietoa on erillisten tietokantojen lisäksi myös Exceleissä eikä kokonaiskuvan saaminen tai yksittäisten laitteiden tilan tiedostaminen ole helppoa. Toimivasta verkosta haluttiin elinkaaren kokonaisnäkymä ja riskiarvio sekä löytää vikaantumisiin ja tilan heikentymisiin johtaneita juurisyitä. Rajoitteeksi asetettiin ensimmäisessä vaiheessa vain oman kerätyn datan hyödyntäminen. Tavoitteena oli tuoda tieto yhdisteltäväksi liiketoiminnan kehittämiseen ja saada luotettava tietokantajärjestelmä, jonka avulla pystymme kehittämään ennakkohuoltoa ja analytiikkaa.

Lopputulos

Auroralla on käytössään useita siiloontuneita automatisoituja tiedonkeräystä suorittavia järjestelmiä, joiden lisäksi on olemassa dokumenttitietokantoja, näiden tietokantojen Data-pruning ja yhdistäminen Data-warehouse tyyppiseksi yhdeksi tietosiiloksi on ollut tuottoisa taival. Useiden toimittajien yhteistyön ja Auroran omien osaajien avulla projekti ei vaatinut kalliita investointeja tai olemassa olevien järjestelmien korvaamista yhden toimittajan järjestelmällä.

Data-warehouse uudistus parantaa Auroran Tietoturvallisuutta, sekä helpottaa analyyttisten tukipalvelujen tarjontaa konsernin sisällä. Tämä Data- ja IT-arkkitehtuurin muutos mahdollistaa analyyttisten tuotteiden suunnittelun proaktiivisena tai reaaliaikaisena tukipalveluna konsernin erityisosaajille.

Seuraavina askelina on jatkuva uusien reaaliaikaisten BI-työkalujen kehittämien ja tietokantajärjestelmien tiedonkeräyksen sekä järjestelyn jatkoautomatisointi. Näiden projektien tarkoitus on ylläpitää nykyinen proaktiivisen kehityksen suuntaus analytiikassa sekä vähentää henkilötyötuntien käyttöä.

Juha Alatalo, Head of ICT

Made by Tremedia