Aurora kohdistaa pääosan vuosittaisesta tuestaan Ukrainaan

Aurora tukee vuosittain henkilöstön valitsemia voittoa tavoittelemattomia järjestöjä.

Tänä vuonna Auroran Kilpilahden ja Tornion henkilökunta päätti tukea Suomen Punaista Ristiä ja Espoon henkilöstö UNICEF:iä. Kaikki lahjoitukset suunnattiin Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseen.

Torniolaiset halusivat myös jatkaa Lapin pelastushelikopteri Aslakin tukemista.  Aslak on tarjonnut pelastushelikopteripalveluja lappilaisille ja matkailijoille nykyisessä muodossaan vuodesta 1998 lähtien.

Aurora Kilpilahti jakoi perinteiden mukaisesti stipendejä myös Porvoon lukioille, Linnakosken Lukiolle ja Borgå Gymnasiumille. Stipendit myönnetään hyvästä menestyksestä matematiikassa ja luonnontieteissä tai vaihtoehtoisesti valmistuneelle, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta aiheeseen.

Made by Tremedia