Mika Orpana

Auroralla keskeinen rooli Outokummun tuotannon tukemisessa

Outokummun ja Auroran sähköverkkokumppanuus alkoi vuonna 2013, kun Outokumpu päätti siirtää koko ruostumatonta terästä ja ferrokromia tuottavan Tornion tehdasintegraattinsa sähköverkot ja niihin liittyvät palvelut Auroralle.  Tällä päätöksellä Outokumpu varmisti riittävän verkkoinvestointien tason ja vahvisti vaativassa teollisessa ympäristössä tarvittavaa sähköverkkojen operoinnin asiantuntijaosaamista. Lisäksi järjestelyssä vapautettiin verkkoon sitoutuneet pääomat muihin liiketoiminnan tarpeisiin.

“Outokumpu on ollut tyytyväinen Auroran palvelukykyyn ja sitoutumiseen sähköverkkokumppaninamme jo kahdeksan vuoden ajan. Aurora antaa meille proaktiivisesti verkon nykytilaan liittyvää informaatiota sekä nostaa esiin potentiaalisia kehityskohteita, joista voisi olla Outokummulle hyötyä. Erinomainen käytettävyys ja luotettavuus ovat meidän tuotantomme näkökulmasta keskeisiä vaatimuksia, joiden osalta me odotammekin kumppaneiltamme sekä korkeaa suoritus- että yhteistyökykyä. Aurora on osoittanut meille arvonsa sähköverkkokumppanina, joten me odotamme hyvän suorituskyvyn ja kehityksen jatkuvan myös tulevina vuosina.”

Outokummun energiajohtaja Mika Orpana

Esimerkki sähköverkon meneillään olevasta kehityshankkeesta:

Parhaillaan Aurora päivittää Outokummun Tornion terästehtaan 110 kV sähkönjakelua rakentamalla alueelle toisen kaasueristeisen GIS-kytkinlaitoksen, johon kytketään uudelleen reititettäviä tulevia 110 kV linjoja. Uudella kytkinlaitoksella varaudutaan kapasiteettitarpeisiin sekä vähennetään nykyisen sähkönjakelun riskejä jakamalla olemassa olevia kuormia osittain uudelleen.  Samassa yhteydessä rakennetaan uusi valvomo- ja huoltorakennus vastaamaan aiempaa paremmin verkon valvonnan ja operoinnin tarpeisiin.  Investointihankkeen lopputulemana Outokumpu varmistaa tuleville vuosille entistä luotettavamman ja huollettavuudeltaan toimivamman suurjännitteisen sähkönsyötön.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Siemens-Energyn ja TSV-Rakennuksen kanssa hyödyntäen myös Auroran muiden yksiköiden resursseja Auroran paikallisen tiimin tukena.  “Erityisesti nyt pandemian aikana mutta laajemminkin jatkuvuuden näkökulmasta on tärkeää, että sähköverkkotoimintojen erikoisosaajia on riittävästi ja joustavasti saatavilla tarpeen mukaan. Emme voi odottaa itseltämme vähempää kuin, että kykenemme jatkossakin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja kehittymään asiakkaidemme mukana”, kiteyttää Auroran toimitusjohtaja Tony Lindroos.

Made by Tremedia