TA2021 Crew

Auroran työt TA2021 seisokissa.

Auroran seisokkiurakka on onnellisesti ohi. Työt suoritettiin turvallisesti, aikataulullisesti ja laadullisesti erinomaisesti. Kiitos tästä kuuluu koko Auroran henkilökunnalle, palvelutoimittajille ja hyvälle yhteistyölle Nesteen kanssa. Auroran seisokkityöt sujuivat tavoitteiden mukaisesti.

Huoltotöillä ja testauksella varmistetaan osaltaan sähköverkon korkea käytettävyys seuraaviksi vuosiksi.

Aurora tekee huoltoseisokissa sähköverkon toiminnalliset testaukset, keskeytysten vaatimat huollot ja investointeihin liittyvät kytkennät, joita ei voi tehdä normaalin käynnin aikana.

Seisokin suunnittelu aloitettiin jo keväällä 2019 ja käynnistettiin uudestaan 2020 syksyllä, seisokin siirrettyä 2021 kevääseen, covid 19 epidemian vuoksi.

Seisokin suunnitteluvaiheessa:

  • päätettiin huoltokokonaisuudet,
  • selvitettiin investointien vaatimat keskeytykset,
  • laadittiin huoltojen ja investointien vaatimien keskeytysten keskeytysaikataulu
  • arvioitiin tarvittavat hankittavat palvelut
  • tehtiin palveluiden kilpailutus

Hyvissä ajoin ennen seisokkia sovittiin Auroran organisoituminen ja muodostettiin tarvittavat työryhmät muun muassa testauksia, kytkentöjä sekä investointien valvontaa varten.

Koronaviruksen tuomien turvallisuushaasteiden vuoksi suunnittelimme myös työn aikaisen suojautumisen sekä ruokailun erityisjärjestelyt.

Työt sujuivat turvallisesti: yhtään altistusta tai karanteenia ei ollut Auroralaisilla, myöskään yhtään tapaturmaa tai sähköhäiriötä ei tapahtunut.

Merkittävimmät ennakkohuoltotoimenpiteet olivat sähköverkon ohjaus- ja suojaustoimintojen primääri testaukset sekä 110 kilovoltin kytkinaseman huollot ja testaukset. Investointipuolella uudistettiin sähköverkkoa keski- ja pienjännitteisissä kojeistoissa sekä asema-automatiikkoja useammalla muuntamolle.

Töiden suorittamista varten tehtiin seisokin aikana yli 200 sähköverkon keskeytystä, joiden koordinointia varten oli aamuisin palaverit Nesteen ja Auroran välillä ennen töiden aloittamista. Kokouksessa käsiteltiin viestittävät ja käyttökeskeytyksiin sekä turvallisuuteen liittyvät asiat.

Seisokkitöiden turvallinen ja tehokas läpivienti vaatii henkilökunnalta vastuullisuutta, sitoutumista, venymistä ja ennen kaikkea hyvää ammattitaitoa, hersyvää huumoria unohtamatta.

Kiitokset vielä kertaalleen koko Auroran seisokkiorganisaatiolle, palvelutoimittajille ja ennen kaikkea asiakkaalle hyvästä työstä.

 

Jyrki Havukainen, Site Manager Kilpilahti

 

Made by Tremedia