Kilpilahden kunnossapitotiimi

Minun seisokkipäiväni osa 4 – Kunnossapitotiimi

Auroran seisokkisidonnaiset työt on luovutettu. Seisokki on julkaisupäivänä meidän osaltamme ohi.

Aurora Kilpilahden kunnossapitotiimi Antti-Pekka Otollinen, Markus Mettovaara, Gjejhun ”Zeikka” Opoja ja Niklas Rasi ovat tehneet ison urakan. Kunnossapitotiimin vastuulla on vuoden alusta asti ollut käyttökeskeytyksien suunnittelu sekä suurseisokissa niiden toteutus joko investointiprojektien tai kunnossapitotöiden muodossa. Lisäksi kunnossapitoryhmä on laatinut kytkentäsuunnitelmia automaattisen syötönvaihdon (ASV) ja valokaarisuojien (VKS) sekä muuntajasuojien koestuksia varten. Kaiken tämän lisäksi ryhmä on päivittänyt/ylläpitänyt kunnossapitojärjestelmää (työtilausten generointi ja ostoehdotuksien tekeminen) ja hoitanut pienet vikakeikat sekä valmistellut operoimalla katkaisijoita työkuntoon katkaisijahuoltoja varten.

Kaiken kaikkiaan suoritettiin 13 kpl 110kV katkaisijahuoltoa, 43 kpl 110kV erotinhuoltoa ja 400 kpl ultraäänimittausta. Keskijännitekatkaisijoita huollettiin noin 70 kpl ja pienjännitekatkaisijoita noin 59 kpl.

Huumori on kukkinut, vaikka päivät ovat olleet välillä pitkiä. Poissaoloista ja yllättävistä haasteista huolimatta projekti- ja kunnossapitotyöt on saatu hoidettua, mm. tehtävien uudelleenorganisoinnilla.

”Meidän työryhmällä turvallisuus on tietenkin ensisijainen asia, johon kiinnitetty tarkkuutta eikä joustettu, vaikka on ollut seisokki” – Zeikka

Asiakkaan kanssa pidetyissä, joka-aamuisissa ammattialakohtaisissa palavereissa käytiin läpi päivittäiset aikataulut sekä töiden yhteensovittamiset. Tällä varmistettiin seisokkityöaikainen tehokkuus, turvallisuus, laatu ja aikataulussa pysyminen, jotka pysyivät hyvällä tasolla koko seisokin aikana.

Suurin onnistuminen on kyllä se, että Auroran porukalla oli 0 tapaturmaa ja 0 koronatartuntaa.

 

Antti-Pekka Otollinen, Kunnossapitoteknikko

Markus Mettovaara, Kunnossapitoteknikko

Niklas Rasi, Kytkinlaitosasentaja

Gjejhun Opoja, Kytkinlaitosasentaja

Made by Tremedia