Suomen suurin tehdasvalmisteinen sähköasema

 

Osana Kilpilahden pitkän aikavälin investointiohjelmaa toteutettiin Kilpilahden teollisuusalueelle uusi sähköasema, M134, Auroran asiakkaan sähkönjakelutarpeisiin. Sähköasema toteutettiin niin sanotusti tehdasvalmisteisena. Haluamme kiittää omaa organisaatiotamme, kumppaneitamme ABB:ta ja Neste Engineering Solutionsia, kaikkia muita projektiin osallistuneita sekä asiakastamme ja maanomistajaa, joka myös suhtautui uuden kokeilemiseen positiivisella otteella. Video on toteutettu yhteistyössä ABB:n kanssa.

Made by Tremedia