Aurora-ilmakuva-M134

Suomen suurin tehdasvalmisteinen sähköasema valmistui

Osana Kilpilahden pitkän aikavälin investointiohjelmaa toteutettiin Kilpilahden teollisuusalueelle uusi sähköasema, M134, Auroran asiakkaan sähkönjakelutarpeisiin. Sähköasema toteutettiin niin sanotusti tehdasvalmisteisena, tai moduulirakenteisena – kumpi nyt sitten paremmalta nimikkeeltä tuntuu. Projektipäällikön mietteitä tästä uudenlaisen konseptin testauksesta voit lukea täältä.

Asiakkaidemme vaatimus keskeytymättömälle sähkönjakelulle on jatkuvasti korkealla, ja Aurora onkin Suomen, ellei jopa maailman, huippuja käytettävyydessä mitattuna. Siksi emme ole kovin innokkaita yleensä testaamaan kaikkia uusimpia innovaatioita, vaan pitäydymme hieman konservatiivisesti koetellussa tekniikassa. Tehdasvalmisteisen sähköaseman osalta koimme kuitenkin konseptin vastaavan tarpeitamme, koska käyvässä laitoksessa rakentaminen aiheuttaa omat haasteensa, joista aika monia voidaan tällä menettelytavalla hallita paremmin kuin perinteisellä rakentamistavalla. Uuden kokeileminen aiheuttaa aina lisäponnistuksia myös omalle organisaatiollemme, eikä tälläkään kertaa vältytty lisäpanostukselta projektiin normaaliin verrattuna. Panostus kuitenkin kannatti, sillä pääsimme käytännössä näkemään tehdasvalmisteisen rakentamisen edut, joskin vielä jäi kehitettävää tuleviinkin projekteihin. Pystyimme kuitenkin muodostamaan oman käsityksemme siitä, millaiseen Auroran rakentamiskohteeseen tehdasvalmisteinen sähköasema soveltuu. Komealtahan tuo näyttää 638,5 neliöineen, laitteistot toimivat ja pitkänhuiskeat asentajamme ja teknikkomme mahtuvat kulkemaan tiloissa hyvin, vaikka alkuun tuota epäilivätkin.

Nyt kun projektikansiot on suljettu arkistoon, on hyvä hetki kiittää ponnistuksista omaa organisaatiotamme, kumppaneitamme ABB:ta ja Neste Engineering Solutionsia, kaikkia muita projektiin osallistuneita sekä asiakastamme ja maanomistajaa, joka myös suhtautui uuden kokeilemiseen positiivisella otteella. Ilman upeaa verkostoamme ei tämäkään hanke olisi ollut mahdollinen.

Varovaisen ja konservatiivisen otteemme ei tarvitse tarkoittaa sitä, ettemmekö voisi olla edelläkävijöitä. Se tuli hienosti todistettua jälleen kerran!

Heidi Hirsimäki, Hankintapäällikkö

Katso tästä, miten Suomen suurin moduulimuuntamo rakennettiin. Video on toteutettu yhteistyössä ABB Oy:n kanssa.

Made by Tremedia