Aurora johti vaaratilanneharjoitusta Kilpilahdessa

Auroran Kilpilahden vaaratilanneharjoitus otettiin esiin Kilpilahden alueen yritysten muodostamassa paloturvallisuusjohtoryhmässä keväällä 2019. Harjoitusta ryhdyttiin suunnittelemaan alkukesästä 2019 työsuojelupäällikkö Mika Halosen johdolla. Tavoitteena oli harjoitella tajuttoman, sähköiskun saaneen henkilön pelastamista sähkötilasta sekä palokunnan vedenkäsittelyä jännitteisellä kytkinkentällä. Mukana harjoituksessa oli Aurora Kilpilahden henkilökuntaa, Nesteen sähköpäivystäjä, Kilpilahden tehdaspalokunta sekä muutama ulkopuolinen tarkkailija.

Esivalmistelut

Harjoituksen kohteeksi valikoitui uusintaa ja saneerausta odottava muuntamo M001 ja siinä oleva, vuonna 1972 valmistettu, Strömbergin 110kV päämuuntaja PM3.  Pelastamis- ja sammutusharjoituksen lisäksi haluttiin tarkistaa sammutusputkiston ja liittimien kunto.

Oikeasta tilanteesta poiketen, ja kaikkien turvallisuutta ajatellen, päämuuntajasta tehtiin jännitteetön korvauskytkennällä jo ennen harjoitusten alkamista. Ennen primääristä sammutusputkiston testausta PM3 muuntajan jännitteiset kotelot kuten kaasunmittaus ja öljynlämpömittarit suojattiin huolellisesti. Myös itse harjoitusalue rajattiin nauhalla varmistaen, ettei kukaan pääsisi jännitteiselle alueelle harjoituksen aikana.

Vaaratilanneharjoitus

Kello 9:03 muuntamon palohälytys alkoi soimaan. Savukoneesta tuprutti harmaata savua. Muutaman minuutin kuluttua hälytyksestä, pihalle ilmestyi sähköpäivystäjä, paloautoja ja joukko palomiehiä. Tarkkailijat seurasivat vakavan hiljaisina palokunnan toimia. Tila saatiin nopeasti jännitteettömäksi ja tajuton potilas pelastettiin muuntamon ulkopuolelle. Palokohteen jäähdyttäminen voitiin aloittaa! Tämän tyyppisessä muuntajassa on noin 20 m3 öljyä.  Jo palaavaa muuntajaa ei voi enää pelastaa. On vain kyse vahingon rajaamisesta ja palon leviämisen estämisestä. Ensin vettä tuli ihan hissukseen, kunnes päivystäjä palomestari antoi käskyn nostaa painetta 10 bar. Kaikki odottivat jännityksellä kestävätkö putket ja sammuuko ”palo”. Putket ja liittimet toimi iloksemme kuten piti, ottaen huomioon niiden ikä.

Palautekeskustelu

Vaaratilanneharjoitus sujui hienosti ja kehitettävää huomattiin. Harjoituksen palautekeskustelussa nostettiin esiin seuraavanlaisia asioita: tilanneviestinnän selkeyttäminen, opastekylttien päivittäminen ja huoltaminen sekä tehdaspalokunnan säännöllinen perehdyttäminen sähkötiloissamme.

Aurora toiminnan perustana on turvallisuus, ”terveenä kotiin tänään ja huomenna”. Ei riitä, että suunnitelmat ja prosessit ovat kirjattuna jossain”, Mika Halonen huomauttaa. ”On tärkeää järjestää käytännönläheisiä harjoituksia, joissa harjoitellaan tapoja toimia”. Sähkö on hengenvaarallinen väärin käytettynä. Pelastajasta ei saa tulla pelastettavaa!

 

Petra Kraufvelin-Bergman – Johdon Assistentti, Työsuojeluvaltuutettu

 

Lisää aiheesta:

Headpower.fi

Sähköala – sähköturvallisuus

Tukes.fi

 

 

Made by Tremedia