Aurora

Aurora Kilpilahti lahjoitti uutta virtaa sydämiin

Kilpilahden henkilökunta päätti yksimielisesti tukea vuoden 2019 lahjoituksellaan Suomen Meripelastusseuraa. Tukikohdetta ehdotti Auroran kunnossapitopäällikkö Mika Halonen, tiimin innokkain veneilijä. ”Haluamme olla mukana tukemassa turvallisuuden edistämiseen liittyviä hankkeita” kertoo Mika. ”Vapaaehtoinen meripelastustoiminta on merkittävä osa valtakunnallista pelastuspalvelua. Seura edistää toiminnallaan yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää merimiestapaa”.

Seuran pelastusalusten yhtenä olennaisena ensiapuvarusteena on defibrillaattori. Varhainen defibrillaatio on avainasemassa yritettäessä pelastaa potilasta, jonka sydän on pysähtynyt. ”Auroran liiketoiminnan keskeinen osa on sähkönsiirto, siksi pidimme hyvänä ideana suunnata lahjoittamamme varat sydäniskureiden hankkimiseen”, Mika jatkaa.  ”Kuulimme myös, että kaikissa meripelastusseuran aluksissa ei vielä ole sellaista.”

Vuonna 2018 Meripelastusseuran vapaaehtoiset meripelastajat pelastivat 46 henkeä todennäköiseltä menehtymiseltä. Kaiken kaikkiaan rekisteröitiin 1948 pelastustehtävää ja autettiin 3776 vesilläliikkujaa.

Osa Kilpilahden hyväntekeväisyysvaroista on jo useamman vuoden ajan jaettu stipendeinä Porvoon lukiolle ja Borgå Gymnasiumille. Aurora haluaa kannustaa nuoria luonnontieteiden opiskeluun (matematiikka, fysiikka, kemia). ”Stipendejä on annettu hyvästä opiskelumenestyksestä luonnontieteissä tai vaihtoehtoisesti oppilaalle, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta aihetta kohtaan”, kertoo Jyrki Havukainen, Kilpilahden Site Manager.

Lisätietoja Suomen Meripleastusseuran toiminnasta seuran sivuilta.

 

Made by Tremedia