Aurora Grid

Aurora-kumppanuudesta merkittäviä hyötyjä teollisuusasiakkaille

Suomessa on 77 sähkönjakeluverkkoyhtiötä ja tuhansia teollisuuslaitoksia. Tavallisesti sähkö siirretään teollisuusalueelle jakeluverkon yhteydellä ja yritys itse jakelee sähköä teollisuusalueen sisällä.

Aurora tarjoaa asiakkailleen toimintavarmaa sähkönsiirtoa palveluna, jolloin asiakas voi allokoida pääomiaan tuottaviin ydinliiketoiminnan kohteisiin Auroran toteuttaessa investoinnit sähkönsiirtolaitteistoon kuten muuntajiin, muuntamorakennuksiin sekä kojeistoihin ja johtoihin.

Auroran teollisuussähköverkot Torniossa ja Kilpilahdessa mahdollistavat asiakkaillemme teollisuusprosessien korkean käytettävyyden. Verkkojen käytettävyys ja turvallisuus kaikessa toiminnassa ovat Auroran keskeisiä arvoja ja niinpä niitä seurataan eri mittaristojen avulla.

Tässä kirjoituksessa tarkastelen lähemmin Auroran asiakkaiden keskimääräistä sähkön siirtohintaa verrattuna vertailuryhmän sähköverkkojen siirtohintoihin ja edullisen, käyttövarman sähköverkon etuja kilpailukyvyn ja ympäristön kannalta.

Tavallisesti sähkönsiirron osuus sähkön käyttäjän maksamasta kokonaishinnasta on noin kolmannes. Keskimääräiset siirtohinnat vaihtelevat verkkoyhtiöittäin. Tätä kirjoitettaessa lokakuussa 2019 Auroran verrokkijakeluverkkojen[1] keskimääräinen siirtohinta keskisuurille teollisuusasiakkaille[2] on noin 14% korkeampi kuin Auroran verkoissa. Verrokkijakeluverkoissa päälle tulevat vielä liittymismaksut, jotka usein keski- ja suurjänniteliittyjillä veloitetaan investoinnin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Mikäli liittymismaksu otetaan myös huomioon, ero on vielä suurempi Auroran eduksi, koska Auroran verkoissa ei ole perinteistä liittymismaksumekanismia.

Mitä sitten edullinen, korkean käyttövarmuuden verkko tarkoittaa asiakkaan ja ympäristön kannalta?

Energian osuus teollisuuden valmistuskustannuksista on merkittävä, esimerkiksi metallinjalostuksessa noin 10 – 40%. Energian saatavuus, hinta ja hinnan ennakoitavuus ovat tärkeitä investointien kannattavuusvertailuissa, koska kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä Suomen tehtaat kilpailevat investoinneista yritysten muissa maissa sijaitsevien yksiköiden kanssa. Vakaat ja ennakoitavat sähkönsiirtotariffit ja välttyminen investoinneilta sähkönsiirtolaitteistoon parantavat Auroran teollisuuskumppaneiden kilpailukykyä lisäten yritysten halukkuutta investoida Suomeen.

Investoinnit sähkönsiirtoinfraan kilpailevat yrityksen tuottavien investointien kanssa. Yrityksen näkökulmasta tuottamattomat sähkönsiirtoinvestoinnit lykkääntyvät usein muiden investointien tieltä, vaikka niillä varmistetaan luotettava sähkönjakelu tuotannolle. Niin kauan kuin isoja sähköhäiriöitä ei ole tapahtunut, tarvetta laitteiston uusintaan ei tunnisteta. Laitteiden tulisi myös olla energiatehokkaita ja hyödyntää moderneja teknologioita, jotta ylimääräisiltä kustannuksilta, kuten häviösähköltä vältytään. Tällä vähennetään hiilijalanjälkeä ja usein käytönaikaisia kokonaiskustannuksia.

Auroran tehtävä teollisuuden sähköinfrakumppanina on huoltaa ja operoida sähkölaitteistoa ja investoida laitteistoon silloin kun se on käyttövarmuuden ylläpidon ja parantamisen kannalta perusteltua. Toteutamme investoinnit aina huomioiden asiakkaamme kannalta sopivan ajankohdan ja muut tarpeet, joihin sähköverkkoinvestointi vaikuttaa. Näin asiakkaillamme on ennustettava ja keskimääräistä edullisempi sähkönsiirtotariffi, käyttövarmempi verkko palvelemassa sitä ja ennakoivien investointien ja huoltotöiden toteutus on optimoitu vaatien mahdollisimman lyhyitä käyttökeskeytyksiä asiakkaalta.

Ennustettavuus yhdistettynä kohtuulliseen kustannukseen ja käyttövarmuuteen mahdollistaa teollisuusprosessien muuttamisen sähköpainotteisiksi, eli nykyistä vähäpäästöisemmiksi sähkötuotannon ollessa uusiutuvilla energialähteillä tai muilla vähähiilisillä lähteillä tuotettu. Korkean käytettävyyden ansiosta sähköhäiriöiden aiheuttamat ympäristön kannalta haitalliset tapahtumat, kuten tuotannonmenetykset, materiaalihukka tai diesel-generaattorien käyttö vähenevät, pienentäen hiilijalanjälkeä suhteessa tuotantomäärään.

Viime vuonna sähköverkoissamme tapahtuneet häiriöt aiheuttivat asiakkaillemme keskimäärin noin 4 min häiriön liittymispistettä kohden, kun vertailuryhmän keskimääräinen lukema oli 83 min ja kantaverkossa 12 min.  Vaativimmilla teollisuusalueilla Auroran verkoissa päästään alle minuutin lukemiin.

Aurora haluaa olla johtava ja innovatiivisin teollisuusyhtiöitä ja -alueita palveleva pohjoismainen infrastruktuurikumppani. Tarjoamalla kumppaneillemme toimintavarman sähköverkon edullisin ja ennustettavin kustannuksin tuemme samalla suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja vähennämme teollisuuden hiilijalanjälkeä.

 

Pekka Rossi, Group Controller

 

[1] Siirtovolyymiltään 2 TWh tai yli
[2] Tyyppikäyttäjä T4 = Keskisuuri teollisuus, sähkön käyttö 10 000 000 kWh/vuosi, tehontarve 2 500 kW

Made by Tremedia