Aurora työturvallisuus - Kyntkinlaitosasentaja Otollinen

Katselmus Auroran työturvallisuuteen 2020

Auroran merkittävimpiä tavoitteita on jatkuva parantaminen vaarantamatta turvallisuutta tai siirtovarmuutta. Me varmistamme omalta osaltamme asiakkaidemme turvallisen ja tehokkaan toiminnan olemalla toimintavarma ja luotettava sähköverkkokumppani.

Hyvä työturvallisuus vaatii tarkan suunnittelun ja perehdytyksen lisäksi päivittäisiä pieniä tekoja sekä sitoutuneen ja osaavan henkilökunnan.

Vuoden 2020 aikana Auroran oman henkilökunnnan poissaoloon johtaneita turvallisuuspoikkeamia ei ollut. Urakoitsijoille sattui Auroran töissä yksi poissaoloon johtanut tapaturma vuoden aikana.

 

Uuden ympäristö ja havainnointijärjestelmän käyttöönotto

Aurora sai helpotusta työturvallisuuden raportointiin ja kehittämiseen vuoden 2020 aikana, kun otimme käyttöön uuden ympäristö- ja havainnointijärjestelmän.

Tarve muutokseen oli havaittu aikaisempien vuosien turvallisuusraporttien keräämisen yhteydessä sekä työsuojelutoimikuntaan tulleiden esitysten pohjalta. Auroralla haluttiin parantaa kokonaiskuvaa turvallisuudesta, kerätä laadukkaita turvallisuushavaintoja ja kehittää havaintojen toimenpiteiden seurantaa. 2020 tavoitteeksi asetettiin uuden järjestelmän hankinta, koulutus ja käyttöönotto.

Projektiryhmän tavoitteena oli löytää helppo ja käyttäjäystävällinen järjestelmä, jossa vastuiden määrittely on selkeä ja mahdollisten toimenpiteiden seuranta muistutuksineen helposti seurattavissa.

Projekti lähti käyntiin toukokuussa 2020 vertailemalla eri ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiä. Valinta tehtiin elokuussa, jonka jälkeen järjestelmän pääkäyttäjille järjestettiin kattavampi perehdytys.

Henkilöstön koulutuksien jälkeen marraskuun alussa järjestelmä otettiin tuotannolliseen käyttöön ja vuoden lopussa meillä oli kirjattuna jo 46 turvahavaintoa (joista 0 tapaturmaa).

Quentic turvahavainnot 2020

Muutaman kuukauden käytön jälkeen voimme sanoa, että järjestelmän hankinta ja käyttöönotto on onnistunut.

Järjestelmä on monipuolinen ja mahdollistaa myös yhtiön ulkopuolisten tahojen kirjaavan turvallisuushavaintoja suoraan järjestelmään, myös mobiilisovelluksen kautta, lisäten turvallisuuskäyttäytymistä ja läpinäkyvyyttä.

Järjestelmä ”taipuu” moneen ja palvelee hyvin Auroran tarpeita. Järjestelmää on Aurorassa sovellettu myös muihin turvallisuuskäytäntöihin, esimerkiksi kaasupitoisuuden mittauslomakkeen täyttämiseen mobiilisovelluksen kautta sekä sähköhäiriöiden esitiedotteen lähettämiseen ja häiriötutkintaan järjestelmässä.

Mika Halonen, Työturvallisuuspäällikkö
Petra Kraufvelin-Bergman, Hankintakoordinaattori

Made by Tremedia