Happy New Year

Vuosikatsaus ja poikkeuksellisen vuoden pohdintoja

Vuosi 2020 jää jälleen ainutlaatuisena mieleen omine haasteineen ja saavutuksineen. Toisaalta vuoden 2020 poikkeusolot, poikkeavat työjärjestelyt ja perheen kanssa tiiviimmin vietetty aika pakottivat myös pohtimaan oman elämän prioriteetteja ja toimia – niistä enemmän lopussa.

Luotettavaa tekemistä päivästä toiseen myös vuonna 2020

Käytettävyys kokonaisuudessaan oli Auroran historian ennätys, 99,99% ja keskimääräiset häiriöminuutit < 2 minuuttia per liittymispiste molemmilla saiteillamme. Tästä erityiskiitos osaavalle käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnallemme, joiden työtehtävät eivät mahdollista laajamittaista etätyöskentelyä korona-aikoinakaan.

Poissaoloon johtaneet turvallisuuspoikkeamat 0 kpl

Ennakkohuollot saadaan poikkeusjärjestelyistä huolimatta tehtyä 99%:n kattavuudella.

Verkon parannus- ja ylläpitoinvestointeja yhteensä noin EUR 12 miljoonaa. Vain pieni osa suunnitelluista investoinneista siirtyi eteenpäin johtuen asiakkaan seisokkien siirtymisistä. Tämän mahdollisti hyvä suunnittelu, projektijohtaminen ja yhteistyö toimittajien kanssa.

Turvallisuus ensin, toisaalta myös paljon kehityshankkeita käynnissä

Koronajärjestelyt toimivat suunnitellusti ja henkilökuntamme pysyi työjärjestelyjen avulla terveenä ja suojassa. Siirryimme yhdessä yössä toimihenkilöiden pääsääntöiseen etätyöskentelyyn ilman suurempia ongelmia ja saiteilla kytkentä- ja kunnossapitotoimet jatkuivat. Toteutimme useita sisäisiä kehittämishankkeita normaalitoiminnan ohella mm. liityen elinkaarihallinnan kehittämiseen ja tietovaraston implementointiin. Myyntiponnistelut toivat mukanaan lukuisan määrän uutta potentiaalia kasvuun sekä nykyisillä saiteillamme että uusilla.

Yhteenvetona sanoisin, että vuosi 2020 ei ainakaan Auroran osalta ollut hävitty vuosi. Kiva olisi ollut nähdä kollegoja enemmän, mutta etätyöskentelykin näytti maittavan monelle.

Kokemuksia rikkaampana kohti vuotta 2021

Itselle tämä vuosi osoittiosoitti, että mukavuusalueen ulkopuolellakin voidaan pakon sanelemana omaksua yhteiskuntana paljon uutta ja toimia yhteisen hyvän eteen nopeasti ja laajasti. Varmasti yhteiskuntatasolla, yrityksissä ja henkilökohtaisesti olisi mahdollista välillä kehittyä nopeammin pakottamattakin?

Henkilökohtaisella tasolla luonnon monimuotoisuus ja siihen vaikuttaminen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi on tullut merkittävästi lähemmäs omaa arkea etätöissä saaristossa, mm. pientä kasvimaata hoitaen ja meren tilaa seuraten. Todettakoon, että Suomi on ollut myös korona-aikoina hyvä paikka asua. Kun päivittäisillä oikeilla päätöksillä ja tekemisillä tekee pieniä asioita oman lähiympäristönsä eteen, miksei myös isoja, jos rahkeet riittää, uskon positiivisesti siihen, että voimme vaikuttaa tulevaisuuden elinympäristöömme. Se on myös välttämätöntä, mutta monimuotoisuuden lisäämiseksi haluan toimia vapaa-ajalla pakottamattakin. Aurorassa olemme teollisen tuotannon sähköistyshankkeissa ison ilmastollisen teeman äärellä päivittäin. Hyvä niin ja erittäin hienoa nähdä, että myös asiakkaamme ovat tähän vahvasti sitoutuneet!

Toivotan henkilökunnallemme, asiakkaillemme, toimittajillemme sekä yhteistyökumppaneillemme hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta!

Tony Lindroos,
Aurora, toimitusjohtaja

Made by Tremedia