110kV Siemens GIS Tornio

Aurora edelleen kehittää Outokummun Tornion terästehtaan sähköverkkoa

Aurora aloittaa merkittävän hankkeen Outokummun Tornion terästehtaiden sähkönjakelun parantamiseksi. Hankkeen päävastuulliseksi toimittajaksi on valittu Siemens Energy Oy. Koko hanke siihen liittyvine rakennuksineen on laajuudeltaan lähes 7 miljoonaa euroa.

Hankkeessa tullaan vuosina 2021-2022 rakentamaan mm. sähköasema johon uusi kaasueristeinen (GIS) kytkinlaitteisto sijoitetaan. Lisäksi osa tehdasalueen 110kV syötöistä liitetään uuteen kytkinlaitteistoon 2024 mennessä.

“Hankkeen tavoitteena on entisestään parantaa tehdasalueen sähkönjakelun käyttövarmuutta ja käynninaikaista huollettavuutta varmistaaksemme osaltamme kilpailukykyisen ja vähähiilisen ruostumattoman teräksen tuottamisen edellytykset Torniossa myös pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Aurora Tornion Site Manager Pentti Alatalo.

” Tornion terästehtaan sähköverkon käytettävyyden parannushanke on Outokummulle todella tärkeä. Olemme myös hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön Auroran kanssa hankkeen suunnitteluvaiheessa”, kertoo Carsten Poch-Schäfer, Outokummun High Voltage Manager.

Näinä haastavina aikoina uskomme hankkeen työllistävän myös ison määrän paikallisia toimijoita ja näemme sen positiivisena asiana tulevaisuuden kannalta. Osana hanketta huomioidaan nimittäin myös asiakkaan tulevaisuuden kehitysnäkymät ja verkon kehittämistarpeet.

Lisätietoja:

Olli Vaittinen, Projektipäällikkö

Aurora yrityksenä

Aurora on teollisuuden sähköverkkokumppani, joka siirtää luotettavasti, jopa yli 99.99% siirtovamuudella, vuosittain noin 13% Suomen teollisuuden käyttämästä sähköstä. Auroran asiakkaita ovat mm. Outokumpu, Neste, Borealis ja Linde. Auroran palveluihin sisältyy teollisuusverkkojen asiakaslähtöinen kehittäminen, investointien rahoittaminen, sähköverkon operointi ja kunnossapito.

Made by Tremedia