Ennakkohuolto osana laitteiston elinkaarta

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaite on ”suunniteltava ja valmistettava hyvän teknisen käytännön mukaisesti siten, että se on oikein asennettuna, huollettuna ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettynä sähkömagneettisesti yhteensopiva, eikä vaaranna ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, kotieläimiä tai omaisuutta”.

Sähkölaitteiston elinkaaresta käyttöaika on laitteiston tuottava vaihe. Tällöin tapahtuu myös laitteiston käytönaikainen huolto. Mitä vähemmän esiintyy huollon tai vikojen aiheuttamia käyttökeskeytyksiä, sitä parempi on laitteen käytettävyys.

Nykyhetken päätöksillä on vaikutusta tulevaisuudessa. Sähkölaitteiston ominaisuudet määritellään pääosin suunnitteluvaiheessa. Myös käytettävyyden ja huollettavuuden ratkaisut määräytyvät laitteiston suunnitellun kokoonpanon pohjalta. Tästä syystä korkean käytettävyyden laitoksilla käynninaikaisen huollettavuuden tulisi olla korostetusti esillä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Relekoestus käynnissä 110kV:n sähköasemalla
Relekoestus käynnissä 110kV:n sähköasemalla

Auroran ennakkohuoltoperiaatteet perustuvat asiakaslähtöisyyteen ja korkeaan käytettävyyteen. Siksi jo suunnittelupöydällä huomioidaan, että laitteisto on huollettavissa mahdollisimman suurelta osin normaalin käytön aikana ilman jakelukatkoksia. Aurora Kilpilahden sähköverkostossa ainoastaan koko laitteiston automatiikkojen primääri toiminnallinen testaus jää asiakkaiden huoltoseisokkijakson aikana tehtäväksi. Tällöin testataan, että mahdollisen sähköhäiriön aikana varmennettu sähköverkko kytkeytyy automaattisesti syöttämään varmennettavaa kohdetta.

Myös asiakkaan huoltoseisokkijakson aikana sähkönjakelu pidetään mahdollisimman keskeytyksettömänä. Tämä on tarkoittanut, että esimerkiksi Nesteen kanssa on aloitettu suunnittelu jalostamon huoltoseisokkia varten jopa kaksi vuotta ennen seisokkia. Lisäksi, jotta toiminnalliset testaukset sujuisivat ilman ylimääräisiä poikkeamia, on testausten piiriin kuuluvien yksittäisten komponenttien huollot aloitettu jo yli vuosi ennen jalostamon huoltoseisokkia.

Auroran ammattitaitoinen huoltohenkilöstö on huoltanut katkaisijoita ja suojauspiirin komponentteja sekä ohjannut mm. varavoimageneraattoreiden ennakkohuoltoa palvelutoimittajien kanssa. Oleellinen osa ennakkohuoltoa on tehtyjen töiden ja havaintojen määrämuotoinen raportointi. Tämä mahdollistaa ennakkohuollon kehittämisen ja antaa palautetta laitteiston suunnitteluratkaisuista sekä mahdollistaa niiden edelleen kehittämisen huollettavuusnäkökulmasta. Tarvittava töiden yhteensovittaminen tapahtuu Nesteen ja Auroran välisissä viikoittaisissa kokouksissa ja tarvittaessa päivittäisessä yhteydenpidossa.

”Auroran ja Nesteen välinen yhteistyö on sujunut hyvin proaktiivisesti, ratkaisukeskeisesti, hyvässä yhteisymmärryksessä ja ennen kaikkea luottamuksellisessa ilmapiirissä” toteaa Nesteen käytönjohtaja Timo Pietiäinen.

Korkea käytettävyys on edellytys tälle luottamukselle, jonka joudumme lunastamaan joka päivä. Parhaiten se onnistuu asiakkaan tarpeisiin sopivilla teknisillä ratkaisuilla ja ennen kaikkea hyvin suunnitellulla ja kirjattavalla ennakkohuollolla, jota toteuttaa laitteiston tunteva, osaava ja motivoitunut henkilöstö.

Jyrki Havukainen
Aurora Kilpilahti
Site manager

 

Made by Tremedia