Exeptional Circumstances requires flexibility

Poikkeavat olosuhteet vaativat Auroralta sille tuttua joustavuutta

COVID-19 ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet jotka mm. johtivat Nesteen Kilpilahden jalostamon 5 vuoden välein pidettävän ja noin 6000 ihmistä työllistävän suurseisokin siirtymiseen ovat rajuja toimia ja vaativat yli yhtiörajojen ja valtakunnan rajojen ulottuvaa yhteistyötä sekä joustavuutta.

Auroralle joustavuus ja turvallinen toiminta on osa arkea. Asiakkaalle sähköverkon käyttövarmuus ja käytettävyys tarkoittaa mahdollisimman pientä haittaa asiakkaan tuotannolle kaikissa tilanteissa – myös muuttuvissa. Siksi Aurora sovittaa asiakkaan seisokkiaikatauluihin ne kunnossapitotyönsä ja sähköverkkoinvestointiensa käyttöönotot, joita ei voida tehdä käynnin aikana. Esimerkiksi vuonna 2019 Aurora Kilpilahti on huoltanut ennakkohuolto-ohjelmansa mukaisesti yli 200 keski- ja pienjännitekatkaisijaa käyvässä laitoksessa ilman että tällä on ollut vaikutusta asiakkaan tuotantoon.

Nesteen Kilpilahden suurseisokin siirto tarkoittaa, että Auroran seisokkisidonnaisia suunniteltuja korvausinvestointien käyttöönottoja, määräaikaistestauksia ja muita kunnossapitotöitä siirtyy, kunnes uusi ajankohta seisokille on varmistunut.

Seisokkisidonnaisten töiden suunnittelu on Aurorassa aloitettu jo vuonna 2018. Töiden suunnittelua ja aikataulutusta on tehty yhteistyössä asiakkaan kanssa, huomioiden asiakkaan prosessin huoltotöiden vaatimat sähköverkon korvauskytkennät sekä käyttökeskeytykset. Kaikki tämä työ ei kuitenkaan valu hukkaan. Suunnitelmat päivitetään heti kun uusi ajankohta selviää. Auroran arvojen mukaista joustavuutta, yhteistyötä ja käyttövarmuuskeskeisyyttä tämäkin tilanne vaatii.

Lisätietoja:

Tony Lindroos
CEO, Aurora
+358 40 658 7474
tony.lindroos@aurorainfra.com

 

Made by Tremedia