Saku Mässeli

Minun seisokkipäiväni osa – Järjestelmäpäällikkö Saku Mässeli

Aloitin Järjestelmäpäällikkönä Aurorassa vuoden vaihteessa 2020/21. Hyppäsin kelkkaan seisokkivalmistelujen ollessa jo hyvässä vauhdissa. Osaltani valmistelin seisokissa toteutettavien kaukokäyttöjärjestelmämuutosten projekteja ja näiden ennakkotestausta.

Seisokin aikaiset työpäiväni koostuvat pääsääntöisesti sähköverkon operoinnista, kaukokäyttöjärjestelmän käyttöönottotestauksista sekä muista seisokkiin liittyvistä järjestelmämuutoksista. Työ itsessään on työhistoriani johdosta hyvinkin tuttua ja ainoastaan yksittäisissä yrityskohtaisissa toimintamalleissa on ollut hienoista oppimista. Työtehtäväni ovat olleet monipuolisia ja olen viihtynyt tehtävässäni.

Mielestäni Aurora on toiminut esimerkillisesti koronatoimien suhteen ja ottanut käyttöön monia eri toimenpiteitä tartuntojen estämiseksi. Tästä esimerkkeinä erilaiset suojainratkaisut sekä työlupien palvelupisteiden suojaplexit ja -vuoronumerojärjestelmä.

Seisokin työt saatiin käyntiin melko sujuvasti ilman suurempia vastoinkäymisiä ja odotan, että myös loppuajan tehtävät saadaan yhtä mallikkaasti aikataulun puitteissa maaliin.

Auroran henkilökunnan kaikessa tekemisessä on jo ennakkoon korostettu yhtiön kulmakiviä – turvallisuus, toimintavarmuus, vuoropuhelu sidosryhmien kanssa sekä aktiivinen ja joustava asiakastyö. Vaikkakin seisokin aika on runsaaseen työmäärään nähden melko lyhyt ja hyvin intensiivinen, töitä on tehty rauhallisesti, asiakkaiden kanssa aikataulut sovittaen ja turvallisuusnäkökulma edellä.

Saku Mässeli, Järjestelmäpäällikkö Aurora

Made by Tremedia