Kilpilahti

Minun seisokkipäiväni, osa 1 – Hankinta

Auroran asiakas, Neste, varmistaa Porvoon jalostamon turvallisen ja häiriöttömän toiminnan noin 5 vuoden välein toteutettavilla huoltoseisokeilla.

Tämän kevään seisokin (TA2021) aikana toteutetaan merkittävässä määrin myös Aurora Kilpilahden investointi- ja kunnossapitotöitä. Seisokkisidonnaisten töiden suunnittelu on Aurorassa aloitettu jo vuonna 2018. Töiden suunnittelua ja aikataulutusta on tehty yhteistyössä asiakkaan kanssa, huomioiden asiakkaan prosessin huoltotöiden vaatimat sähköverkon korvauskytkennät sekä käyttökeskeytykset. Samoin Auroran investointi- ja kunnossapitotöiden onnistumisen edellytyksenä on hyvä yhteistyö Auroran palveluntarjoajien ja toimittajien kanssa.

Hankinnan näkökulmasta seisokin valmistelu on aloitettu hyvissä ajoin, jotta varmistetaan resurssien ja materiaalien saatavuus seisokkiin oikea-aikaisesti. Tätä varten on tehty sopimuksia palveluntoimittajien kanssa, tilattu TA2021 aikaiset kunnossapitotyöt sekä tehty pienhankinnat ja työvälinetilaukset.

Hankintakoordinaattori on Kilpilahdessa paikan päällä koko seisokin ajan ja varmistaa mm. tiedottamiseen liittyvistä asioista Nesteen TA2021 -käytäntöjen mukaisesti, koronavarautumisesta ja kulkulupien valmistelusta. Tätä työtä on tehty myös jo ennen seisokkia. Lisäksi seisokin aikana hankintakoordinaattori tekee tarvittaessa lisätilauksia ja viimeisimpänä mutta ei todellakaan vähäisimpänä, pitää huolta Auroran työntekijöiden ruokahuollosta seisokin aikana.

My workday

Onnistumiset

Hankinnat on tehty hyvissä ajoin ennakoiden ja yhteistyötä tehdään Auroran pitkäaikaisten ja luotettavien kumppaneiden kanssa.

Aurora Kilpilahden henkilökunnan jaksamisesta on huolehdittu hyvin. Lämmin lounas, ja hyvät välipalat pitävät mielen virkeänä.

Koronavarautumiseen on suhtauduttu erittäin vakavasti ja toivomme tietysti, että koronatartunnoilta vältytään. Auroran henkilökunta on toiminut esimerkillisesti Nesteen ja Auroran koronaohjeiden mukaisesti huolehtien mm. käsihygieniasta ja siitä, että käytetään kasvosuojaimia ja visiirejä, mikäli turvavälejä ei pystytä pitämään. Lisäksi henkilökunta on jaettu ryhmiin ja henkilökunta ruokailee erillään toisistaan kontaktien vähentämiseksi.

Koronavarautumisesta johtuen hankintapäällikkö työskentelee etänä ja hankintakoordinaattorin työpäivät kuluvat toimistolla eikä noin 6000 seisokkiin osallistuvasta henkilöstä johtuvaa hulinaa näe muuta kuin koronatestijonossa.

Petra Kraufvelin-Bergman, Hankintakoordinaattori,
Riitta Juutilainen, Hankintapäällikkö

 

Made by Tremedia